ท่านสมาชิกสามารถแจ้งฝากเงินและถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการของ SBO88-TH สามารถติดต่อได้ที่ CALLCENTER ทันที ทุกคำถามของท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน 15 นาที ครับ

การฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

การฝากเงิน กำหนดให้ท่านโอนเงินขั้นต่ำจำนวน 500 บาท ท่านควรฝากเป็นเศษเช่น 502 บาท ตามความสะดวกทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงิน

 1. สมาชิกแจ้งฝากได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. DTAC : 094-6789-200 , 094-6789-201

 3. ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  • USER เว็บของท่าน
  • ชื่อของท่าน
  • จำนวนเงิน
  • ฝากเข้ามาธนาคารใด
  • ช่องทางการฝากเงินเข้ามา เช่น ATM ตู้ฝากเงินสด เค้าเตอร์ ฯลฯ
  • ช่วงเวลาในการฝากเงิน
  • ชื่อและเลขที่บัญชีสำหรับการถอน
 4. รออัพเครดิตใน user ของท่าน ไม่เกิน 15 นาที
 5. การแจ้งฝาก สามารถโอนเงินเข้าได้ 6 ธนาคาร ดังต่อไปนี้
 6. ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงเทพ ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารกสิกร

  ธนาคารกสิกร ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงไทย ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารทหารไทย

  ธนาคารทหารไทย ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  หมายเหตุ : เพื่อป้องกันพวกมิชฉาชีพ หากท่านฝากมาหลัง 22.00 น การทำรายการอาจจะช้ากว่า 15 นาที เนื่องจาก Internet Banking บางธนาคารปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยมา ณ ที่นี้

การถอนเงิน

ขั้นตอนการถอนเงินและเงื่อนไขต่างๆ

การถอนเงิน กำหนดให้ท่านถอนเงินขั้นต่ำจำนวน 500 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขและวิธีการถอนดังนี้

 1. ภายใน 1 วัน ท่านสามารถทำรายการถอนได้ไม่เกิน 3 คร้้ง
 2. สมาชิกแจ้งถอนเงินได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. DTAC : 094-6789-200 , 094-6789-201

 4. ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  • USER เว็บของท่านที่ต้องการถอนเงิน
  • ชื่อของท่าน
  • จำนวนเงิน
  • รหัสลับ
 5. รอรับเงิน ไม่เกิน 30 นาที
 6. การแจ้งถอน สามารถถอนเงินได้ 6 ธนาคาร ดังต่อไปนี้
 7. ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงเทพ ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารกสิกร

  ธนาคารกสิกร ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงไทย ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  ธนาคารทหารไทย

  ธนาคารทหารไทย ฝาก-ถอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  หมายเหตุ : หากมีการตรวจพบการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทาง SBO88-TH ขอสงวนสิทธิการถอนเงินจนกว่า มีการพิสูจน์จนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า