กฎกติกาและกฎทั่วไปของ SBOBET

SBOBET มีกฏกติกาและข้อตกลงในการร่วมเดิมพัน จะช่วยให้ผู้เล่นไม่เกิดข้อผิดพลาดเวลาที่ร่วมเดิมพัน ซึ่งกฏกติกาและข้อตกลงของ SBOBET นั้นทำให้ผู้ร่วมเดิมพันสามารถเข้าใจได้โดยง่าย แต่การแจกแจงรายละเอียดอีกครั้งให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเล่น SBOBET ครับ ซึ่งกฏกติกาและข้อตกลง มีข้ออธิบายต่อไปนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเล่น

 1. สมาชิกที่ต้องการร่วมสนุก กรุณาอ่านกฎ-กติกาของเว็บไซต์ที่ต้องการร่วมสนุก SBOBET เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้กฏ–กติกาของเว็บ SBO88-TH โดยสมบูรณ์แล้ว
 2. สำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกกับเรา SBO88-TH ท่านต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของ SBOBET อย่างละเอียด พร้อมทั้งทำความเข้าใจก่อนจะทำการเล่นและกรุณาตรวจสอบการเล่นของท่านอย่างสม่ำเสมอ
 3. เว็บไซต์ของเราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีการพิมพ์แจ้งบนเว็บไซต์ของ SBO88-TH.com
 4. ท่านที่เป็นสมาชิกจะต้องเก็บหมายเลขรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้หมายเลขรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต้องและท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้นๆ (อย่าลืมเปลี่ยน รหัสผ่านทันทีหลังจากที่สมาชิกได้รับรหัสผ่านจากเรา)
 5. ท่านสมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที หลังท่านได้เคลียร์ยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับอนุมัติหรือการยืนยันจากเรา
 6. หากเกิดความผิดพลาดในการโอน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เป็นการโอนผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกไม่ว่า ยอดการโอนนั้นจะมีจำนวนเงินที่ขาดหรือเกินสมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางเราขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินมัดจำจองท่านสมาชิกนั้นๆ ตามเหตุผลที่เห็นสมควร
 7. ทางเรามีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่านอย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่านที่ทำผิดข้อตกลง หรือไม่ว่าจะเป็นการปิดบัญชีสมาชิกที่เกิดจากเรา หรือความต้องการของสมาชิกก็ตาม การวางเดิมพันที่วางไว้จะยังคงอยู่ และทางเราจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ คืนให้ในบัญชีของท่านสมาชิก
 8. หากมีข้อผิดพลาด การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎทั่วไป

 1. ลูกค้าที่เข้ามาร่วมการเดิมพันกับ SBOBET จะต้องแน่ใจว่า ประเทศของท่านยอมรับการพนันเช่นนี้ หรือไม่และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆเลย
 2. SBOBET จะรับการเดิมพันจากลูกค้าที่มีอายุมากกกว่า 18 ปี ปีขึ้นไป SBOBET ขอสงวนสิทธิสำหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และทางเราสามารถยกเลิกการเดิมพันของท่านได้
 3. การแจ้งและส่งข้อมูลเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องแจ้งและส่งข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ทางเราจึงจะทำยอดข้อมูลและจ่ายเงินให้
 4. ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องเก็บรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และรายละเอียดต่างๆที่สำคัญ ในกรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าจะโดนแฮ็คข้อมูล ให้รีบแจ้งเราผ่านทาง CallCenter ทันที
 5. ลูกค้าจะต้องเช็คยอดเงินในบัญชี SBOBET ของท่าน ตลอดเวลาที่ล็อคอินเข้าสู่ SBOBET ทุกครั้งหากมีอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี SBOBET
 6. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการเดิมพันใดๆ โดยไม่ต้องมีเหตุผล
 7. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี SBOBET ของลูกค้าได้ตลอดเวลา รวมทั้งคืนเงินในบัญชีโดยไม่ต้องอธิบายใดๆ
 8. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวได้ และการเดิมพันที่เข้ามาในช่วงนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
 9. SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันเวลาใกล้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงินก็จะถูกคืนไปยังบัญชีของลูกค้า และเงินเดิมพันที่ถูกจ่ายออกไป ถ้ามีการผิดพลาดใดๆ SBOBET ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล
 10. SBOBET จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ที่ส่งผลต่อการเดิมพัน เมือการเดิมพันนั้นมีการวางเดิมพันไปแล้ว